ÚLTIMAS NOTICIAS17 noviembre 2023

COMT0112 ACTIVIDADES DE XESTIÓN DO PEQUEÑO COMERCIO

 

 

 

INICIO PREVISTO: 27/11/2023

FIN PREVISTO: 15/05/2024

HORARIO: 15:00 – 20:00

PRÁCTICAS EN EMPRESA

 

 

Contarías con distintas axudas:

#Axudas de desplazamiento, de #conciliación, de #familianumerosa, #familiamonoparental, de #discapacidad, #ViolenciaDeGénero

Competencia Xeral:

Implementar e dirixir unha pequena empresa ou tenda independente, organizando, xestionando e controlando o abastecemento, a animación do punto de venda e as actividades de venda de produtos ¿a través de canles tradicionais ou Internet¿, utilizando, cando sexa a complexidade da actividade. require servizos de asesoramento e xestión externa para garantir a capacidade de resposta, permanencia e sostibilidade no tempo, promovendo o servizo de proximidade e asesoramento personalizado na atención ao cliente, de acordo cos criterios de calidade para as pequenas empresas, o respecto ao medio ambiente, a seguridade e a prevención de riscos, cumprindo a normativa vixente.

Que aprenderás?

Implantación Y Desarrollo Del Pequeño Comercio

Organización Y Animación Del Pequeño Comercio

Gestión De Compras En El Pequeño Comercio

Xestionar A Prevencion De Riscos Laborais En Pequenos Negocios

Realizar A Venda De Productos E/Ou Servizos A Través Dos Diferentes Canais De Comercialización

 

Sigue este enlace para apuntarte:

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2023/004414-01

16 noviembre 2023

COMT0110 ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO

 

COMT0110 ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO

INICIO PREVISTO: 14/12/2023

FIN PREVISTO: 14/05/2024

 

HORARIO: 15:00 – 20:00

PRÁCTICAS EN EMPRESA

 

 

Contarías con distintas axudas:

#Axudas de desplazamiento, de #conciliación, de #familianumerosa, #familiamonoparental, de #discapacidad, #ViolenciaDeGénero

 

Competencia Xeral:

 

Xestionar e executar plans de atención ao cliente / consumidor / usuario de bens e servizos, de acordo coa normativa vixente e a lexislación sobre consumo, procedementos establecidos e especificacións recibidas.

 

Que aprenderás?

Comunicarse En Inglés Cun Nivel De Usuario Independente, En Actividades Comerciais.

Executar As Accións Do Servizo De Atención Ao Cliente/Consumidor/Usuario

Xestionar As Queixas E Reclamacions Do Cliente/Consumidor/Usuario

Obter, Organizar E Xestionar A Informacion E Documentacion En Materia De Consumo

Sigue este enlace para apuntarte: https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2023/004401-01

9 febrero 2023

Inicio certificado de profesionalidade COML0210 XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO

INICIAMOS O 02/05/2023

Se estás interesad@, podes solicitar información no teléfono 673032413 ou inscribirte no link:

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2022/002433-01

Contarías con distintas axudas:
Axudas de desplazamento, de conciliación, de familia numerosa, familia monoparental, de discapacidade,  víctimas de violencia de xénero.

¿A QUE POSTOS PODERÍAS OPTAR CON ESTA FORMACIÓN?

Axentes de compras
Aprovisionador/a loxístico.
Técnico/a de aprovisionamento.
Jefe/a de aprovisionamento.
Técnico/a en loxística do aprovisionamento.

10 noviembre 2022

Inicio certificado de profesionalidade COMV0108 ACTIVIDADES DE VENDA

INICIAMOS O 08/03/2023:

Se estás interesad@, podes solicitar información no teléfono 673032413 ou inscribirte no link:

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2022/002444-01

Contarías con distintas axudas:
Axudas de desplazamento, de conciliación, de familia numerosa, familia monoparental, de discapacidade, violencia de xénero.

¿A QUE POSTOS PODERÍAS OPTAR?

 Caixeiro/a de comercio.
Dependente de comercio.
Vendedor/a.
Promotor/a comercial.
Operador de contac-center
Teleoperadoras (call-center).
Televendedor/a.
Operador/a de venda en comercio electrónico.
Técnico de información e atención ao cliente.

23 junio 2021

Contratos de formación

Si eres menor de 25 años, tienes el título de ESO y estás interesado en trabajar, esta es tu oportunidad.

Estamos seleccionando a 20 personas para contratos de formación. Más información en formacion@forma-tec.es