Inicio certificado de profesionalidade COMT0112 ACTIVIDADES DE XESTIÓN DO PEQUENO COMERCIO

10 noviembre 2022

CAMBIO DE INICIO DE CURSO: INICIARÁ EL 17/04/2023

Se estás interesad@, podes solicitar información no teléfono 673032413 ou inscribirte no link:

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2022/002440-01

¿A QUE POSTOS PODERÍAS OPTAR?

Xerentes de empresa de comercio polo miúdo con menos de 10 asalariados.

Comerciantes propietarios de tendas.

Xerentes de pequeno comercio.