Inicio certificado de profesionalidade COML0210 XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO

9 febrero 2023

INICIAMOS O 02/05/2023

Se estás interesad@, podes solicitar información no teléfono 673032413 ou inscribirte no link:

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2022/002433-01

Contarías con distintas axudas:
Axudas de desplazamento, de conciliación, de familia numerosa, familia monoparental, de discapacidade,  víctimas de violencia de xénero.

¿A QUE POSTOS PODERÍAS OPTAR CON ESTA FORMACIÓN?

Axentes de compras
Aprovisionador/a loxístico.
Técnico/a de aprovisionamento.
Jefe/a de aprovisionamento.
Técnico/a en loxística do aprovisionamento.