COMT0112 ACTIVIDADES DE XESTIÓN DO PEQUEÑO COMERCIO

17 noviembre 2023

 

 

 

INICIO PREVISTO: 27/11/2023

FIN PREVISTO: 15/05/2024

HORARIO: 15:00 – 20:00

PRÁCTICAS EN EMPRESA

 

 

Contarías con distintas axudas:

#Axudas de desplazamiento, de #conciliación, de #familianumerosa, #familiamonoparental, de #discapacidad, #ViolenciaDeGénero

Competencia Xeral:

Implementar e dirixir unha pequena empresa ou tenda independente, organizando, xestionando e controlando o abastecemento, a animación do punto de venda e as actividades de venda de produtos ¿a través de canles tradicionais ou Internet¿, utilizando, cando sexa a complexidade da actividade. require servizos de asesoramento e xestión externa para garantir a capacidade de resposta, permanencia e sostibilidade no tempo, promovendo o servizo de proximidade e asesoramento personalizado na atención ao cliente, de acordo cos criterios de calidade para as pequenas empresas, o respecto ao medio ambiente, a seguridade e a prevención de riscos, cumprindo a normativa vixente.

Que aprenderás?

Implantación Y Desarrollo Del Pequeño Comercio

Organización Y Animación Del Pequeño Comercio

Gestión De Compras En El Pequeño Comercio

Xestionar A Prevencion De Riscos Laborais En Pequenos Negocios

Realizar A Venda De Productos E/Ou Servizos A Través Dos Diferentes Canais De Comercialización

 

Sigue este enlace para apuntarte:

https://emprego.xunta.es/diplos/curso/?accion=2023/004414-01